ชีวิตคุณ วิถีคุณ...

นกในกรง มักจะได้แค่เสพชีวิตอันโลดโผนของนกตัวอื่นนอกกรง และถ้าคุณคิดว่าการเสพชีวิตอันโลดโผนของคนอื่นไม่เพียงพอต่อการเกิดมาเพียงหนึ่งครั้งของชีวิตคุณก็จงออกมาใช้ชีวิตให้โลดโผนไปพร้อมกับปีกที่คุณมี ถึงเวลาของคุณแล้ว ออกมาใช้ชีวิต เพราะนั่นคือวิถีของคุณ  ถึงทีคุณแล้ว มาก้าวไปพร้อมกับเรา “ทีกู : 3-Goo” ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ก้าวเดินของคุณ